TR

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Nedir?

Anasayfa / Yazılar / İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Nedir?

İş süreci, bir kurumda çalışan insanların belirli bir sonuç elde etmek için iş gücü, para, malzeme, teknoloji, iletişim gibi kaynakların kullanılarak, sonuçta fayda, ürün, hizmet, bilgi ve karar gibi değerleri müşteriye sunmak için gerçekleştirilen işlemler topluluğudur.

Süreçlere geçilmesi, müşterinin ilk sırayı alması, takım halinde çalışma, kişisel sorumluluğu kabul etme ve değişimi kabul etme becerisini gerektirir. Bu nedenle söz konusu prensiplere değer veren bir organizasyon kültürünün yönetim tarafından oluşturulması gerekmektedir.

Süreçler birden fazla departmanın kesişim kümesidirler ve müşteriye değer katan hizmetler bu departmanların orkestrasyonuyla oluşturulmaktadır. Bu kapsamda çalışanlar kişisel özelliklerinden ziyade, büyük bir oluşumun parçası olduklarını farkederlerse, departmanlar arası işbirliği artar ve bu sayede süreçlerin verimliliği de arttırılmış olur.

Organizasyonların başarılarını ve üretkenliklerini iyileştirmek için yapmaları gereken en önemli şey, iş süreçleri analizinin yapılarak, iyileştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmasıdır. Süreçlerin iyileştirilmesi ile birlikte, maliyet, zaman, kalite ve üretkenlik gibi unsurlar da optimize edilmiş olacaktır.

Süreç yönetimi aşağıdaki çalışma adımlarını kapsamalıdır;

  • Mevcut durum analizinin yapılması,
  • Hedeflenen yapının tespit edilmesi,
  • Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması,
  • Tıkanıklıkların ve darboğazların tespit edilmesi,
  • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması,
  • Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi,

Etkin, verimli ve çevik süreçlerle organizasyonlar, maliyetlerde düşüş ve gelirlerde yükseliş gibi finansal kazanımlara sahip olmasının yanı sıra, çalışanların kendilerini daha iyi ifade edebildikleri ve mutlu çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamış olurlar.

Workcube tüm bu iş süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir bilgi sistemidir. Organizasyon içerisindeki tüm departmanları, müşterileri, tedarikçileri ve iş ortakları, aynı havuz içerisindeki iş akışlarını kullanarak, tamamen konsolide bir yapı içerisinde çalışmasına imkan tanır. Organizasyonların performanslarını arttırmak için iş süreçlerini iyileştirme çalışmalarını, birebir olarak Workcube Portal üzerine aktarmaları ve hali hazırda işleyen fiziki durumdaki iş akışlarının Yönetim Sistemi haline dönüştürülmesini sağlar.

Workcube süreçlerinizi mükemmel ve uçtan uca yönetmeniz için tasarlandı. Workcube İş Süreçleri Yönetimi, organizasyonun tüm birimlerinin, tedarikçilerin ve müşterilerin iş akışlarıyla çalışmalarına olanak sağlar. Workcube BPM Sistemi ile tüm süreçlerinizi, süreç sorumlusu personelleriniz ile değiştirebilir, iyileştirebilir ve anlık olarak yayınlayabilirsiniz.

Profesyonel ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0246) 232 61 99

Copyright © 2020 Dilara Bilgisayar Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
Top