TR

Kayıtlı Elektronik Posta - KEP

Anasayfa / Kayıtlı Elektronik Posta - KEP

“Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta” olarak kabul edilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), iletilerin içeriğinin ve gönderim zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, iletinin alıcıya iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliğe sahip güvenli elektronik posta hizmetidir.

 KEP son derece güvenli bir e-posta çözümüdür. 

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.

Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir.

Veri Bütünlüğü

Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini,
Kimlik Doğrulama
Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini,
İnkar Edilemezlik
Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini,
Delil Sağlama
İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır.

KEP Ne Sağlar?

KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak;


  • Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma,
  • Kullanım kolaylığı,
  • Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkanı,
  • İş süreçlerinde verimlilik artışı,
  • Takip kolaylığı,
  • Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Profesyonel ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0246) 232 61 99

Copyright © 2020 Dilara Bilgisayar Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
Top